โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
ด้วยโรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) นนทบุรี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหาร การจัดการของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในห้องเรียน รับผลการเรียนและรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการดูแลนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2561,16:56   อ่าน 55 ครั้ง