โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของลูกเสือ

โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)  จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเลือ - เนตรนารีสำรอง 

ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,15:54   อ่าน 59 ครั้ง