โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ อบรมหลักสูตร Training program for adminnistration of School Curriculum :Basic Education Curriculum
วันที่ ๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ อบรมหลักสูตร Training program for adminnistration of School Curriculum :Basic Education Curriculum รุ่นที่ ๗ ระดับประถมศึกษา ณ โรงแรมดิไอเดิลเรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2562,11:27   อ่าน 47 ครั้ง