โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ภาพกิจกรรม
โครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตราการป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ขอความร่วมมือจากคุณครูทั้ง 34 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการ่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตราการป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยมีข้าวสาร  ปลากระป๋อง น้ำมันพืช อาหารกึ่งสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงโควิด 19 ขอขอบพระคุณท่านธงชัย  เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ท่านไพโรจน์  คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และคลังสมองทุกท่าน ขอขอบพระคุณ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,23:20   อ่าน 28 ครั้ง