โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเรียนระบบออนไลน์ที่บ้านก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563
เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาดโควิด19 มีการแพร่ระบาดอย่างร้ายแรงซึ่งส่งผลทำให้ทางสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องเลื่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แต่ในขณะเดียวกันทางรัฐบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการศึกษาเป็นอย่างดี จึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ DLTV ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความสุข แต่ทั้งนี้ผู้ปกครองหลายท่านยังขาดเครื่องมือสื่อสาร บางบ้านไม่มีทีวี บางบ้านก็ไม่มีมือถือ ท่านรองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ จึงไม่อยากให้ผู้ปกครองวิตกกังวล ในเรื่องการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ จึงมีนโยบายว่าไม่พร้อมไม่เป็นไร ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องเครียด เพราะหลังจากสถานการณ์ดีขึ้น นักเรียนยังได้เรียนตามหลักสูตรคนบถ้วนเช่นเดิม จึงขอขอบคุณความร่วมมือเป็นอย่างดี ของผู้ปกครองเสมอมา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,00:08   อ่าน 24 ครั้ง