โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 27 - 29 พ.ค. 2563 คณะครูโรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมชุดใบความรู้ และใบงาน ทบทวนความรู้และเรียนออนไลน์ในช่วงปิดเทอมโควิด
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,00:12   อ่าน 51 ครั้ง