โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการกำจัดเหา กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 20) 15 ม.ค. 62
ประชาคมหมู่บ้านจัดที่โรงเรียนวัดโชติการาม (อ่าน 93) 07 ก.ค. 61
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน (อ่าน 100) 20 มิ.ย. 61