โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาคมหมู่บ้านจัดที่โรงเรียนวัดโชติการาม
โครงการพัฒนาชุมชนตำบลบางไผ่ ปีงบประมาณ 2562
จำนวนเงิน 11,550,500 บาท

โครงการที่เกิน 300,000 บาท     งบประมาณ 7,807,500 บาท
1. ทุนการศึกษา                                                                400,000  บาท
2. โครงการสร้างห้องสมุดโรงเรียนวัดตึก (จำลองศิลป์วิทยา)  500,000  บาท
3. โครงการห้องสมุดมีชีวิต  สู่ห้องสมุดมาตรฐาน                   500,000  บาท
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของผู้ป่วยและประชาชน
     ของโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางไผ่                          1,700,000  บาท


โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 284 ครั้ง