โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำจัดเหา กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 27) 21 ก.พ. 62
กิจกรรมการกำจัดเหา กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 47) 15 ม.ค. 62
ประชาคมหมู่บ้านจัดที่โรงเรียนวัดโชติการาม (อ่าน 124) 07 ก.ค. 61
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน (อ่าน 134) 20 มิ.ย. 61