โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนอนุบาล1 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 110) 12 ก.พ. 63
วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 (อ่าน 96) 28 พ.ย. 62
การกำจัดเหา กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 150) 21 ก.พ. 62
กิจกรรมการกำจัดเหา กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 214) 15 ม.ค. 62
ประชาคมหมู่บ้านจัดที่โรงเรียนวัดโชติการาม (อ่าน 272) 07 ก.ค. 61
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน (อ่าน 263) 20 มิ.ย. 61