โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ครูต่างประเทศ

Mrs.Mari Nishanthi.S.W.M.
ครูสอนภาษาต่างประเทศ

Ms.Janell Castillon Maraga
ครูสอนภาษาต่างประเทศ

Mr.Devil Rey Beltran Alob
ครูสอนภาษาต่างประเทศ

Mr.Don Israel Yumang Olan
ครูสอนภาษาต่างประเทศ

Ms.Wang Xlaohui
ครูสอนภาษาต่างประเทศ