โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสีวันมาฆบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปริวรรต แก้วชูมา
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,17:24   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสีวันมาฆบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิ อึ้งติ๊ดใช้
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,17:23   อ่าน 41 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสีวันมาฆบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิริรัตน์ มาศศิริ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,17:23   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสีวันมาฆบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐพงษ์ บันลือสิงห์
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,17:23   อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสีวันมาฆบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชูติมันต์ แสนยศ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,17:22   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสีวันมาฆบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงแพรวา พงไพร
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,17:22   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสีวันมาฆบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญาภัค ณสกุล
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,17:21   อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสีวันมาฆบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญเรศ เหล่ารอด
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,17:21   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสีวันมาฆบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอติเทพ สวัสดีดวง
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,17:20   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสีวันมาฆบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงลักษมี พัดโบก
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,17:20   อ่าน 19 ครั้ง