โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการโรงเรียนวัดเขมาโพธิตาราม
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:35   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการภาษาไทย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:34   อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:33   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:33   อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:26   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:26   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:25   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:24   อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:24   อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการ ฟุตบอล
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:23   อ่าน 7 ครั้ง