โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการโรงเรียนวัดเขมาโพธิตาราม
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:35   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการภาษาไทย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:34   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:33   อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:33   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:26   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:26   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:25   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:24   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:24   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการ ฟุตบอล
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:23   อ่าน 16 ครั้ง