โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : อบรมค่ายเยาวชน"3R ประชารัฐ" ลดคัดแยกขยะ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:30   อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อบรมค่ายเยาวชน"3R ประชารัฐ" ลดคัดแยกขยะ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:30   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อบรมค่ายเยาวชน"3R ประชารัฐ" ลดคัดแยกขยะ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:30   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อบรมค่ายเยาวชน"3R ประชารัฐ" ลดคัดแยกขยะ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:30   อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อบรมค่ายเยาวชน"3R ประชารัฐ" ลดคัดแยกขยะ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:29   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อบรมค่ายเยาวชน"3R ประชารัฐ" ลดคัดแยกขยะ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:29   อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อบรมค่ายเยาวชน"3R ประชารัฐ" ลดคัดแยกขยะ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:29   อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันศิลปหัตถกรรมจัดสวนถาด ระดับภูมิภาค
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:25   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวาดรูปพฤษศาสตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:13   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวาดรูปพฤกษศาสตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:11   อ่าน 14 ครั้ง