โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อบรมค่ายเยาวชน"3R ประชารัฐ" ลดคัดแยกขยะ
ชื่ออาจารย์ : นายธันวา มณีแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:40  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันศิลปหัตถกรรมจัดสวนถาด ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : นายธันวา มณีแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:39  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันศิลปหัตถกรรมจัดสวนถาด ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : นายปุณณพัฒน์ ไกรสิงห์สม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:32  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวาดรูปพฤกษศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรินุช ผุยมูลตรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:31  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนครูนาฏศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ รักญาติ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,13:01  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนครูปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุกร์ฤทัย รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,12:54  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนครูภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลาวัลย์ ศรีสิงห์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,12:53  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรินุช ผุยมูลตรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,12:52  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมแข่งขันคอร์สเวิร์ด
ชื่ออาจารย์ : นางมินตรา กมลรัมย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,15:49  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมแข่งขันคอร์สเวิร์ด
ชื่ออาจารย์ : นางมินตรา กมลรัมย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,15:49  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..