โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นวิชาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลาวัลย์ ศรีสิงห์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:40  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นายธันวา มณีแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:39  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายปุณณพัฒน์ ไกรสิงห์สม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2562,16:25  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมค่ายเยาวชน"3R ประชารัฐ" ลดคัดแยกขยะ
ชื่ออาจารย์ : นายธันวา มณีแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:40  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันศิลปหัตถกรรมจัดสวนถาด ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : นายธันวา มณีแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:39  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันศิลปหัตถกรรมจัดสวนถาด ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : นายปุณณพัฒน์ ไกรสิงห์สม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:32  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวาดรูปพฤกษศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรินุช ผุยมูลตรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:31  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนครูปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุกร์ฤทัย รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,12:54  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนครูภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลาวัลย์ ศรีสิงห์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,12:53  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรินุช ผุยมูลตรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,12:52  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..